Terugroepactie Denver Electronics Balance Scooter (hoverboard)

Leverancier Denver Electronics waarschuwt dat een type Balance Scooter (‘hoverboard’) niet voldoet aan de door de NVWA gestelde eisen: het product is onvoldoende beveiligd tegen overladen, waardoor brand en explosiegevaar kan ontstaan. Lees meer!