Categorie: Elektronica

Een overzicht van alle terugroepacties en veiligheidswaarschuwingen voor elektronica. Dit is een productcategorie. Er kunnen verschillende redenen zijn om elektronica terug te roepen. Enkele redenen zijn het risico op elektrocutie of brandgevaar. Ook kunnen er schadelijke stoffen in het product zitten, of een product voldoet niet aan (Europese) regelgeving.