Categorie: Brandgevaar

Sommige producten leveren brandgevaar op. Dit is vaak door oververhitting. De oorzaak kan zijn een constructiefout of onderdeel in het apparaat dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen.
Als een product in brand vliegt kan dat ernstige gevolgen hebben voor woningen en de bewoners.