Over deze site

Productwaarschuwing.nl is een onafhankelijke, non-profit activiteit met als doel mensen te informeren over producten die door fabrikanten en/of winkeliers worden teruggeroepen omdat ze schadelijk kunnen zijn bij gebruik.

Wij streven er naar om, in het geval van een terugroeping, snel alle voor consumenten van belang zijnde informatie via deze website beschikbaar te stellen, zodat de consument op ieder tijdstip van de dag zichzelf kan informeren over datgene dat voor hem of haar belangrijk is om te weten: welk product, welke serie van het product, welk probleem en wat te doen.

Doordat de site een verzamelplaats is van dergelijke meldingen loopt de consument niet het risico belangrijke mededelingen mis te lopen, enkel en alleen omdat deze op een bepaalde dag de krant niet heeft gelezen of de krant is kwijtgeraakt en toch wil weten wat er aan de hand is – en of dat voor hem of haar gevolgen heeft.

Het is niet ons doel om fabrikanten of winkeliers te kijk te zetten. Wij zijn er van overtuigd dat zij er alles aan doen om een goed en veilig product aan te bieden. Waar mensen werken worden echter wel eens fouten gemaakt, en de consument heeft het recht om, indien deze daar zelf het slachtoffer van zou kunnen worden, hierover geïnformeerd te worden.

Deze site richt zich alleen op producten die bij gebruik gevaar op kunnen leveren. U zult hier dus geen waarschuwingen vinden over bijvoorbeeld oplichting of producten die niet correct functioneren. Verder vindt u op deze website geen terughaalacties van auto’s, deze worden over het algemeen niet breed gepubliceerd. Sinds november 2012 heeft de RDW echter wel een overzicht beschikbaar op deze pagina.

Voor meer informatie over deze site of voor het melden van een productwaarschuwing die nog niet op deze site staat, kunt u contact met ons opnemen via de link ‘Contact’ in het menu.