Categorie: Eten & Drinken

Dit is het overzicht van alle terugroepacties van levensmiddelen. Dit kan gaan om allergenen, productvreemde stoffen of bacteriële besmetting. Ook worden producten soms teruggeroepen omdat ze niet blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen van de fabrikant. Er is bij terugroepacties vanwege een kwalitieitsprobleem meestal géén gevaar voor de gezondheid.