Tag: Coop

Logo COOPSupermarkketen COOP is een middelgrote supermarktketen met in 2021 ruim 308 winkels in 3 formules: COOP, COOPCompact en COOP Vandaag. Soms moet COOP een product terugroepen. Het product voldoet dan niet aan de (voedsel)veiligheidseisen.

In 2022 zijn supermarktketens PLUS en COOP gefuseerd en is er een start gemaakt met het ombouwen van COOP winkels naar PLUS.