Terughaalactie Asus notebookbatterij

recall_asus_notebookbatterijAsus roept een aantal notebookbatterijen terug. Het betreft notebookbatterijen die geproduceerd zijn in 2007 en geleverd zijn bij de modellen PRO52 en X51. Onder sommige, niet veel voorkomende, omstandigheden en na langdurig gebruik, bestaat er een veiligheidsrisico. In het uiterste geval kan oververhitting, explosiegevaar en brandgevaar.

Als u een notebook heeft van het type PRO52 of X51, dat roept Asus u op om de batterij te controleren om te zien of deze vervangen moet worden.

Om dit te bepalen heeft u het serienummer van de laptop en het serienummer van de batterij nodig. Het serienummer van de notebook vindt u op de onderkant van de notebook (zie de bovenste afbeelding hiernaast). Voor het serienummer van de batterij is het noodzakelijk dat u de notebook uitzet en de batterij verwijderd. U vind het serienummer op één van de zijden van de batterij, zoals hiernaast in de onderste afbeelding is weergegeven. Als het serienummer van de batterij begint met 07G016QG1865M00A dan verzoekt Asus u om ook de laatste 9 karakters van het serienummer te noteren.

Met de verzamelde gegevens kunt u op de website van Asus controleren of de batterij vervagen moet worden.

Asus dringt er op aan dat u de batterij niet meer gebruikt totdat het verificatieproces heeft uitgewezen dat de batterij niet vervangen hoeft te worden, of tot u een vervangende batterij heeft ontvangen. U kunt de notebook nog we gebruiken via de netstroomadapter.

Bron: Asus, 22 november 2009