Veiligheidswaarschuwing Denon batterij Go Pack voor HEOS1

GoPack batterij HEOS1Denon is een omruilactie gestart voor de GoPack batterijen van de HEOS1 luidsprekers. Uit onderzoek is gebleken dat in een klein aantal gevallen de batterijen oververhit kunnen raken. In het uiterste geval kan dan brand ontstaan. Dit vervangingsprogramma heeft geen invloed op andere producten van Denon.

Denon heeft alle gebruikers van de GoPack batterijen per e-mail geïnformeerd over deze omruilactie. Eigenaren worden dringend aangeraden de instructies in de verzonden e-mail op te volgen.

Als u de e-mail niet meer heeft, of niet ontvangen heeft, dan kunt u aan de hand van het serienummer op de achterzijde van de GoPack controleren of uw batterij onder de omruilactie valt. Het betreft alleen de HEOS GoPack oplaadbare batterijen met de serienummers 5xxGxxxxxx (elk serienummer beginnend met 5) en 601G913517 tot 601G914004.

Als u een van de betreffende batterijen heeft, verzoeken wij u deze met onmiddellijke ingang niet meer te gebruiken en het product te registreren op www.eu.denon.com/gopackreplace , zodat het omwisselproces opgestart kan worden. Zodra u de GoPack heeft geregistreerd en het naar D+M heeft teruggezonden, zal Denon u gratis een vervangende GoPack toezenden. Na registratie van uw GoPack zal Denon u per e-mail op de hoogte houden van de status van uw retourzending en de vervanging.

Bron: Denon, 28 juli 2016