Terugroepactie Alpina Nylon Spatel

Leverancier A.I.&E. is een terugroepactie gestart voor de Alpina Nylon spatel. Het product voldoet niet aan eisen voor veilige voedselbereiding. Er komen te veel stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Lees meer!