Terugroepactie Squeeze Dinosaur Multicolour

Leverancier  Van der Meulen roept de Squeeze Dinosaur Multicolour terug. Het product voldoet niet aan fysisch/mechanische en microbiologische eisen voor speelgoed. Er is risico op letsel en gezondheidsschade bij gebruik van dit speelgoed. Lees meer!