Veiligheidswaarschuwing G-Star Gezichtsmasker

Kledingwinkelketen G-Star waarschuwt dat het gezichtsmasker dat de keten verkocht heeft géén volledige bescherming biedt tegen schadelijke gassen, bacteriën of het COVID-19 virus. Daarnaast geeft de productspecificatie onvolledige informatie over de samenstelling van het masker.

Advertentie veiligheidswaarschuwing G-Star GezichtsmaskerOndanks de instructie in het meegeleverde leaflet, zouden consumenten kunnen veronderstellen dat het masker een persoonlijk beschermingsmiddel is, zoals bedoeld en de toepasselijke Europese wet- en regelgeving. Dit is echter niet het geval, en het heeft ook niet de eigenschappen zoals beschreven in de genoemde wet- en regelgeving. Het masker is een modieus alternatief voor o.a. gebruik in het openbaar vervoer. Daarvoor kan het masker dan ook gebruikt worden.

De waarschuwing geldt voor het G-Star gezichtsmasker met artikelnummer D19586-C742-881, dat is verkocht tussen 28 mei 2020 en 10 juni 2020.

In het leaflet staat ook niet vermeld dat het product is behandeld met AEGIS Microbe Shield®. Deze biocide is bij de European Chemical Agency (ECHA) onder referentie CAS 27668-52-6 geregistreerd en is opgenomen in de Oeko-tex Standard 100 lijst als goedgekeurde chemische stof. Het is onschadelijk voor de menselijke gezondheid.

Omdat de behandeling met AEGIS Microbe Shield® niet vermeld is, staat ook de samenstelling van het product niet vermeld in het leaflet. De samenstelling is als volgt:

Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride EC Number: 248-595-8 EC Name: Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride CAS Number: 27668-52-6 Molecular formula: C26H58NO3Si.Cl IUPAC Name: dimethyl(octadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]azanium chloride This type of Biocide does not contain nano particles.

G-Star wijst er op dat de instructies voor het correcte gebruik van het masker in de leaflet staan vermeld.

Heeft u nog vragen over het G-Star Gezichtsmasker, neem dan contact op met de winkelketen. De contactgegevens vindt u op deze pagina van G-Star.

Bron: G-Star, 30 juni 2020