Terughaalactie Garmin nüvi

Garmin heeft geconstateerd dat er bij een klein aantal van de verkochte nüvi navigatiesystemen oververhitting kan optreden. Dit risico doet zich voor bij een specifieke combinatie van een printplaat en een bepaalde batterij die in een specifieke periode door een toeleverancier is geproduceerd.

Het probleem doet zich mogelijk voor bij de volgende typen nüvi navigatiesystemen:

  • nüvi 200W
  • nüvi 250W
  • nüvi 260W
  • nüvi 7XX (waarbij XX staat voor een tweecijferig getal)
  • nüvi 7XXT (waarbij XX staat voor een tweecijferig getal)

Als u één van deze typen navigatiesystemen gekocht heeft, dan verzoekt Garmin u om op de website http://www.garmin.com/nuvibatterypcbrecall aan de hand van het modelnummer en het serienummer controleren of uw navigatiesysteem onder de teruggeroepen exemplaren valt. Als dit het geval is, dan krijgt u instructies over de afhandeling van de terughaalactie.

Mocht u deze website niet kunnen gebruiken, dan kunt u contact opnemen met het servicenummer van Garmin, via +44 870 850 1242tarief Buitenland, Verenigd Koninkrijk (UK) of met de technische dienst van Sailtron via nummer 030 – 284 0 850. Een uitgebreide omschrijving van dit probleem vindt u op de website http://www.garmin.nl/news/view/?nid=74.

Bron:Garmin, 30 augustus 2010