Veiligheidswaarschuwing brandblussers Ajax en Kidde

recall_ajax-chubb_blusser-200901Ajax-Chubb heeft bij een kwaliteitscontrole ontdekt dat een aantal brandblussers mogelijk kunnen weigeren bij gebruik (de blusser zelf vormt geen gevaar voor de gebruiker).

Het gaat om brandblussers van het type GP 6, GP9 en GP12 (Rijkstypekeur 1687) met de merknaam Ajax en KP6 en KP9 (Rijkstypekeur 1688) met de merknaam Kidde. De brandblussers zijn verkocht in de periode januari 2007 tot en met oktober 2008.

Om te controleren of u één van de betreffende blussers heeft kijkt u bij de GP-serie naast het etiket (januari 2007 (P: J 07) t/m oktober 2008 (P: O 08)). Bij een blusser van de KP serie kijkt u boven de lasnaad (code FG 07 (productiejaar 2007) en FG08 (productiejaar 2008)). Voor een voorbeeld kunt u op de afbeelding hiernaast kijken. Blussers met een andere typekeur of productiedatum vallen niet onder deze waarschuwing.

Als blijkt dat u een blusser heeft waarvoor deze waarschuwing geldt, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de helpdesk van Ajax-Chubb op telefoonnummer 0900 – 444 99 44 (lokaal geprekstarief). Er wordt dan een afspraak gemaakt om de brandblusser(s) te laten controleren op een mogelijk defect.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit, 29 januari 2009