Terughaalactie diverse kerstdecoraties

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) waarschuwt voor onveilige kerstdecoraties. Het gaat hierbij om decoratieve kegels, piramides en stervormen die veelal dunne (soms gelakte) vezels bevatten, al dan niet met elektrische verlichting.

De decoraties kunnen uiterst brandbaar en ontvlambaar zijn en de VWA raadt dan ook aan om kaarsen niet in de buurt van de decoratie te laten branden. Ook wordt aangeraden deze versieringen uit de buurt van gordijnen en kerstbomen te houden.

 

Verkopers van deze producten zijn inmiddels ingelicht over de eerste conclusies van het onderzoek dat de VWA heeft gedaan naar deze decoraties. De uitgebrachte adviezen zijn gebaseerd op datzelfde onderzoek. De VWA heeft te kennen gegeven dat de producten niet verkocht mogen worden omdat ze niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Hiernaast ziet u enkele voorbeelden van de bedoelde decoraties.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit