Terugroepactie LED nachtlichtjes (Best Deals Online)

Leverancier Best Deals Online roept het product Premium LED nachtlichtenset met dag- en nachtsensoren terug. Bij het gebruik van de nachtlichten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, met een elektrische schok of letsel als gevolg. Lees meer!