Terugroepactie Mattisson Brahmi tabletten

Leverancier Mattisson is een terugroepactie gestart voor de Mattisson Brahmi tabletten. In de tabletten zit het gewasbeschermingsmiddel Ethyleenoxide

Advertentie terugroepactie Mattisson Brahmi tablettenDe terugroepactie betreft de Mattisson Brahmi tabletten in pot 120 tabletten, artikelnummer MT1707 en EAN code  8717677966196. De getroffen verpakking hebben batchcode 1707-2023 en THT-datum 10-2024.

In de tabletten is het gewasbeschermingsmiddel Ethyleenoxide aangetroffen. Het gebruik van dit gewasbeschermingsmiddel is in Europa verboden omdat de stof geldt als kankerverwekkend.

Hoewel er geen acuut risico is voor de gezondheid kan het langdurig innemen van producten met ethyleenoxide wel schadelijk zijn voor de gezondheid.

Mattisson roept deze Brahmi tabletten daarom terug, en roept dringend op om de tabletten uit de betreffende potten niet meer te gebruiken.

Om uw pot Mattisson Brahmi tabletten vergoed te krijgen kunt u contact opnemen met Mattisson via het e-mailadres orders@mattisson.nl. Ook voor meer informatie over deze terugroepactie kunt u een e-mail sturen naar dit adres.

Bron: Mattisson, 6 augustus 2021