Veiligheidswaarschuwing Bosch schuurmachines

Veiligheidswaarschuwing Bosch schuurmachinesBosch waarschuwt gebruikers dat er een productiefout is opgetreden in verschillende typen schuurmachines die gemaakt zijn in de periode juni 2007 tot en met augustus 2007.

Bij een aantal van de getroffen machines is vastgesteld dat bij het ventilatiewiel een materiaalfout op kan treden. De behuizing kan daardoor breken en er kunnen dan onderdelen naar buiten worden geslingerd. Dit kan letsel veroorzaken.

De waarschuwing geldt voor de typen die in onderstaande tabel worden weergegeven, en indien het serienummer valt binnen de aangegeven reeks:

[table]Model,Machinenummer,Serienummer
PSS 2 A,3 603 C40 040, 786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 20 A,3 603 C40 040, 786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 190 AC,3 603 C40 101, 786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 200 A,3 603 C40 000~~3 603 C40 040~~3 603 C40 050~~3 603 C40 070,786xxxxxx – 788xxxxxx~~786xxxxxx – 788xxxxxx~~786xxxxxx – 788xxxxxx~~786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 200 AC,3 603 C40 100,786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 250 A,3 603 C40 201,786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 250 AE,3 603 C40 200~~3 603 C40 240~~3 603 C40 270,786xxxxxx – 788xxxxxx~~786xxxxxx – 788xxxxxx~~786xxxxxx – 788xxxxxx
PSS 2000 A,3 603 C40 040,786xxxxxx – 788xxxxxx[/table]

Het modelnummer vindt u op de zijkant van de machine, het machinenummer bovenaan het typeplaatje aan de andere zijkant van de machine. Iets verderop op het etiket vindt u het serienummer (zie de afbeelding hieronder).

Veiligheidswaarschuwing Bosch schuurmachines - identificatie

Als u een machine van bovenstaand type heeft, met een overeenkomstig machine- en serienummer, dan wordt u dringend aangeraden de machine niet meer te gebruiken of door te geven of te verkopen. Als u deze machine al doorverkocht heeft, dan wordt u dringend geadviseerd de koper of gebruiker op de hoogte te stellen van deze waarschuwing.

Op de speciale website van Bosch kunt u het serienummer controleren. Als blijkt dat uw machine inderdaad onder deze waarschuwing valt, dan krijgt u instructies om de machine om te laten ruilen. Dit omruilen is geheel kostenloos.

Voor meer informatie over deze waarschuwing kunt u contact opnemen met de service hotline via telefoonnummer 00800 – 83 646 704 (gratis).

Bron: Bosch Power Tools, 12 mei 2016