Veiligheidswaarschuwing MSpa Bubble Spa

Veiligheidswaarschuwing MSpa Bubble SpaDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor hetrisico op een elektrische schok bij gebruik van de Bubble Spa van het merk MSpa.

De NVWA heeft twee ernstige ongevallen onderzocht waarbij het water onder spanning (230 Volt) stond. Gebruikers klaagden over een zware elektrische schok bij contact met het water in de spa.

De oorzaak van het probleem blijkt een defect in het verwarmingselement. Als de gebruiker contact maakt met een voorwerp of persoon buiten het bad, of stapt men er in of uit dan kan er een elektrische schok optreden, mogelijk met fatale gevolgen. Naast de twee onderzochte ongevallen blijken er meer incidenten te zijn geweest.

Eén van de betrokken importeurs kon geen aanwijzingen geven hoe versies met een iets ander element kunnen worden herkend (waarbij het risico minder zou zijn), en daarom geldt de waarschuwing voor alle modellen Bubble Spa van MSpa: B-090, B-091, B-100, B- 110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B- 141, B-150, B-151, B-152, B-160 en B-170.

Er zijn in Nederland meerdere bedrijven die deze spa importeren en verkopen, maar nog niet alle verkooppunten zijn bij de NVWA bekend. Gezien het gevaar voor de gezondheid heeft de Minister van VWS besloten deze waarschuwing aan het publiek bekend te maken.

Als u in het bezit bent van een eerder genoemd model Bubble Spa van het merk MSpa (het model is herkenbaar aan het opschrift aan de buitenzijde, nabij het bedieningspaneel), schakel dan onmiddellijk de spanning uit door de stekker uit het stopcontact te halen, en zorg er voor dat niet iemand anders deze er weer in kan steken.

Neem vervolgens contact op uw leverancier voor meer informatie. De spa’s kunnen op dit moment nog niet gerepareerd worden omdat een reparatiemethode (nog) niet beschikbaar is. U mag de elektra van de spa echter pas weer aansluiten als deze via een goedgekeurde methode is gerepareerd.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit