Terugroepactie Knop Puzzel Boerderij

Groothandel Van der Meulen meldt dat leverancier Engelhart Education een terugroepactie is gestart voor de Knop Puzzel Boerderij. Het product voldoet niet aan de productveiligheidseisen en er is daardoor verstikkingsgevaar voor jonge kinderen. Lees meer!