Terugroepactie CelXpert Vitacom Phyto

Fabrikant CelXpert is een terugroepactie gestart voor een aantal batches van het product Vitacom Phyto. In het product zijn restanten van het gewasbeschermingsmiddel Ethyleenoxide gevonden. Deze stof wordt als kankerverwekkend aangemerkt. Lees meer!