Belangrijke veiligheidswaarschuwing kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten om de kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP niet te gebruiken. In de kruidenpreparaten zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Melding belangrijke veiligheidswaarschuwing kruidenpreparaten Shambala en OPEN UPDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de waarschuwing uitgegeven na onderzoek naar het product Shambala. In het product zitten de ingrediënten harmineharmaline en tetrahydroharmine.

De stoffen kunnen leiden tot misselijkheid en braken, maar ook tot ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming. Het is bij eenmalig gebruik, in de dosering zoals aangegeven op de verpakking zelfs al mogelijk dat er schadelijke effecten zijn op het centrale zenuwstelsel.

Naast deze risico’s kunnen de stoffen ook van invloed zijn op de werking van reguliere geneesmiddelen of andere kruidenpreparaten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten heeft de NVWA besloten tot een verkoopverbod van het product Shambala en het soortgelijke OPEN UP.

Consumenten wordt dringend aangeraden deze producten niet te kopen of te gebruiken. Als u dit product aangeboden ziet op de Nederlandse markt dan kunt u hiervan een melding doen bij de NVWA. Heeft u dit product al gebruikt en heeft u bijwerkingen ervaren? Neem dan contact op met een arts.

Voor meer informatie over deze belangrijke veiligheidswaarschuwing van de NVWA voor de producten Shambala en OPEN UP kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via telefoonnummer 0900 – 03 88.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 11 januari 2022